Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt