Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag på ändringar i regelverket för betaltjänster