Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag KOM (2018) 329 om införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna