Remissvar och framställningar

EU-förordningen om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåterser av fordringar