Remissvar och framställningar

Ett stärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38)