Remissvar och framställningar

Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39)