Remissvar och framställningar

Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven