Remissvar och framställningar

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash-direktivet (Ds2020:1)