Remissvar och framställningar

Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning (Ds 2015_24)