Remissvar och framställningar

Ersättning m.m. enligt förfogandelagen vid uttag av fordon som leasas eller köpts på avbetalning