Remissvar och framställningar

En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar