Remissvar och framställningar

En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider