Remissvar och framställningar

En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)