Remissvar och framställningar

En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)