Remissvar och framställningar

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)