Remissvar och framställningar

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:006)