Remissvar och framställningar

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)