Remissvar och framställningar

En anpassning till Dataskyddsförordningen - kreditupplysningslagen och några andra författningar (Ds 2017:26)