Remissvar och framställningar

eIDAS - kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering