Remissvar och framställningar

Draft RTS on the allocation of off-balance sheet items an UCC considerations under art. 111(8) of Regulation (EU) No 575/2013