Remissvar och framställningar

Delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning: Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner