Remissvar och framställningar

Delbetänkande Ny paketreselag (SOU 2016:56) samt slutbetänkande Ny resegarantilag (SOU 2016:84)