Remissvar och framställningar

Datainspektionens föreskrifter i anslutning till lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning