Remissvar och framställningar

Consultation on the finalisation of Basel III