Remissvar och framställningar

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton - slutbetänkande från 2015 års Betaltjänstutredning (SOU 2016:53)