Remissvar och framställningar

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person