Remissvar och framställningar

Beräkning av genomsnittsräntor och ett index för referensräntan Swestr