Remissvar och framställningar

Bankföreningens yttrande om förslag till ändring av förordning 260/2012 och 2021/1230 gällande omedelbara betalningar i euro