Remissvar och framställningar

Bankföreningens synpunkter på NIS2-direktivet: DORAs funtion som lex specialist till NIS2 bör anges tydligt och kravet på myndighetsrapportering av cyberhot riskerar att skapa fler problem än det löser