Remissvar och framställningar

Bankföreningens synpunkter och frågor på Säkerhetspolisens utkast på nya säkerhetsskyddsföreskrifter