Remissvar och framställningar

Bankföreningens framställan om register för framtidsfullmakter, gode män och förvaltare