Remissvar och framställningar

Bankerna behöver skyndsamt få tillgång till energidata för byggnader från Boverket och kunna använda den i dialogen med kunderna