Remissvar och framställningar

Avvägning GDPR och frivilligt utgivningsbevis