Remissvar och framställningar

Ändringar i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden