Remissvar och framställningar

Ändringar i FFFS 2011:1 om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag