Remissvar och framställningar

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (Ds 2018:17)