Remissvar och framställningar

Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61)