Remissvar och framställningar

Ändrade föreskrifter om resolution 1