Bankföreningens rekommendationer

Utbetalning från dödsbos konto i bank innan bouppteckningen är registrerad

Huvudregeln för dödsbos konton är att bankerna tillåter utbetalningar från sådana konton först då bouppteckningen blivit inregistrerad hos Skatteverket. Innan denna tidpunkt är det upp till varje enskild banks bedömning vilka utbetalningar som kan medges. Vanligt är att utbetalningar medges för att täcka nödvändiga kostnader för dödsboet, till exempel skäliga begravningskostnader och kostnader för hyra, el etc.