Bankföreningens rekommendationer

Ny process som ersätter Lantmäteriets Förbindelsetjänst och Erbjuda pant

Ny process som ersätter Lantmäteriets Förbindelsetjänst och Erbjuda pant.

Svenska Bankföreningen har i samverkan med medlemsföretagen tagit fram en alternativ process för utbyte/delning av pant i samband med att Lantmäteriet stänger ned den så kallade Förbindelsetjänsten och införandet av ett nytt pantsystem i maj 2021.

Även tjänsten Erbjuda pant ersätts med en ny process framtagen av medlemsföretagen. Syftet med de nya rekommenderade processerna är att tillgodose behovet att uppnå en säker kommunikation mellan parterna (även icke medlemmar) i ett ärende.