Bankföreningens rekommendationer

Kommentar till Skatteverkets ställningstagande om det mervärdesskatterättsliga omsättningsbegreppet och avtal om finansiell leasing