Bankföreningens rekommendationer

Beställarhandledning för värdeutlåtande för kreditgivning till kommersiella fastigheter

Svenska Bankföreningen och Samhällsbyggarna har i samverkan tagit fram en beställarhandledning för utformning av värderingsutlåtanden i samband med kreditgivning till kommersiella fastigheter.

Beställarhandledningen gäller för flerbostadshus, kommersiella fastigheter samt industri- och lantbruksfastigheter.

Syftet med beställarhandledningen är att tillgodose det behov som noterats på marknaden av en gemensam norm för värdeutlåtanden för kreditgivning. En sådan norm skulle ge kreditgivaren bättre möjlighet att sätta sig in i och följa värderarens resonemang och överväganden i samband med kreditprövningar.