Bankföreningens rekommendationer

Belåningsgrader för värdepapper - på svenska och engelska

Bankföreningen och Fondhandlareföreningen har tagit fram följande rekommendation till bankerna och värdepappersbolagen att använda som en vägledning vid fastställande av belåningsgrader för värdepapper.

Det står alltid bankerna och värdepappersbolagen fritt att använda andra belåningsgrader än de som anges i rekommendationen. Ett värdepappers likviditet,  volatilitet och valutarisk samt utgivarens finansiella situation är faktorer som kan innebära att det finns fog att tillämpa en lägre eller högre belåningsgrad än vad rekommendationen anger.

Även värdepapper som inte omfattas av rekommendationen kan användas som säkerhet om det i dessa värdepapper förekommer en organiserad handel med en tillförlitlig kurssättning. Därvid bör en värdering av utgivarnas finansiella ställning göras.