Bankföreningens rekommendationer

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) – beslut i banktvister

Bankföreningen rekommenderar sina medlemsföretag att följa besluten i Allmänna reklamationsnämnden i banktvister. Detta gäller i alla situationer utom för det fall ett företag, som är föremål för kravet, själv väckt fastställelsetalan vid allmän domstol för att undgå betalningskravet.