Pressmeddelanden

Riksbankskommitténs förslag om kontanthanteringen strider mot EU-rätten

Den parlamentariska Riksbankskommittén skriver idag på DN Debatt om sitt del-betänkande ”Tryggad tillgång till kontanter” där de föreslår ett långtgående lag-krav för den privata sektorns hantering av kontanter i Sverige. Förslaget innebär i praktiken att ett antal banker enligt lag ska garantera tillgången på kontanter. Bankföreningens vd Hans Lindberg är starkt kritisk till förslaget som sannolikt bryter mot EU:s statsstöds- och konkurrensregler.

– Riksbanken har lagt ned 23 kontantdepåer ute i landet och nu finns bara en riksbanksdepå kvar. Det har förstås försvårat den privata sektorns kontantanvändning. Det är därför anmärkningsvärt att Riksbankens ansvar för kontanthanteringen inte verkar beröras i delbetänkandet, säger Hans Lindberg.

Trenden de senaste åren har varit att användningen av kontanter har minskat för att konsumenter och företag föredrar digitala betallösningar. För att tillmötesgå denna utveckling har bankerna bland annat tagit fram enkla och säkra tjänster såsom Swish och BankID.

Men det kommer att finnas en efterfrågan på kontanter även i framtiden. Därför bidrar de svenska bankerna till en fortsatt utveckling av ett heltäckande nät av uttags- och insättningsautomater över hela landet. Bara i år öppnas drygt 30 nya kontantcenter* och totalt finns det idag över 100 kontantcenter och cirka 3 000 uttagsautomater runtom i Sverige.

– Att införa lagkrav på att ett fåtal banker ska tvingas stå för kontanttillgången i landet är rättsligt mycket tvivelaktigt eftersom inte samma krav ställs på övriga banker och andra aktörer i kontanthanteringskedjan, såsom handeln och värdetransportbolagen. För de banker som omfattas av lagkravet innebär det ökade kostnader för såväl dem själva som deras kunder. Utredningen underskattar kraftigt kostnaderna för sitt förslag. En mer realistisk prislapp kan komma att uppgå till 100 miljoner kronor per år, säger Hans Lindberg.

 

* Ett kontantcenter har två till fyra automater för uttag och insättning av sedlar och är placerade i främst gallerior och andra trygga miljöer där många människor är i rörelse. I vissa uttagsautomater går det också att ta ut euro och annan utländsk valuta. Källa: Bankomat AB

 

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10