Pressmeddelanden

Oklar kommunikation från Finansinspektionen om amorteringsfrihet

Finansinspektionen har idag på morgonen gjort uttalanden till SR Ekot som har tolkats som att låntagare allmänt sett kan få amorteringsuppehåll. Några av de rubriker som använts är ”Be banken pausa amortering” och ”Blir det knapert – gå till banken”. Detta har medfört att många tusen låntagare har kontaktat sin bank och bett om amorteringsfrihet, med hänvisning till Finansinspektionens uttalande.