Pressmeddelanden

Nya EU-reglerer kan göra det dyrare för bolånekunder och banker

Om den europeiska bankmyndigheten EBA får som den vill kan banker bli tvungna att göra manuella värderingar av privatbostäder när de beviljar nya bolån. "Vi ser en risk att värderingsprocessen blir krångligare och mer kostsam för både bolånekunder och banker", säger Johan Hansing, chefsekonom på Svenska Bankföreningen.

Statistiska värderingsmodeller ger idag träffsäkra värderingar för de allra flesta bostäder. I Sverige är det standard att använda sådana modeller för värdering av privatbostäder medan man i många andra EU-länder inte har kommit lika långt.

– De nya kraven riskerar att kasta grus i maskineriet för det digitaliseringsarbete av bolåneprocessen som pågår. Ett ramverk som inte tillåter statistiska värderingsmetoder ökar de manuella inslagen i processen, vilket i praktiken omöjliggör enkla och automatiserade lösningar för exempelvis kunder som behöver låna till renovering av sin villa eller bostadsrätt, säger Johan Hansing, chefsekonom på Svenska Bankföreningen.

EBA skickade i juni ut ett förslag till reglering där de bland annat föreslår att statistiska modeller inte ska få användas vid beviljande av bolån. Istället öppnar EBA upp för att så kallade skrivbordsvärderingar kan vara tillräckliga för att bevilja bolån. Det räcker dock inte för att svenska banker ska kunna fortsätta att använda dagens snabba och digitaliserade arbetssätt vid värderingar.

Bolånemarknaderna skiljer sig åt mellan olika EU-länder och i de flesta länder krävs en manuell värdering av bostäder. En manuell värdering ger dock inte automatiskt ett mer tillförlitligt beslutsunderlag för ett bostadslån. Dessutom faller kostnaden på låntagaren. Det har fått till följd att kunder som vill låna mindre belopp för att exempelvis renovera tvingas ta dyrare blancolån istället för att höja sitt bolån.

Hittills har man i europeisk reglering som omfattar bostadsvärdering, till exempel bolånedirektivet, valt att ha ett nationellt handlingsutrymme för användandet av statistiska modeller.

– Det har fungerat bra och det finns ingen anledning att reglera detta område på annat sätt. Det är naturligt att tillsynsmyndigheterna i respektive land får avgöra om de statistiska modellerna håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas för bostadsvärdering, säger Johan Hansing.

Krångligare och dyrare för kunden
Om processen för värderingar blir mer tidsödande och mindre digital drabbar det konsumenter både i form av långsammare handläggning av bolån och ökade kostnader. EBA:s förslag riskerar därför att försvåra och fördyra för nya bolånekunder och för dem som vill låna till renovering eller vill byta bank.

– Vi hoppas att EBA tar till sig av den kritik som framförts. Det är framför allt fel att kräva att regelverket ska se likadant ut i alla länder trots att förutsättningarna för statistiska värderingar skiljer sig i olika medlemsstater. Det fyller heller ingen funktion ur ett konsumentskyddsperspektiv. Sverige är ett av de länder där statistiska modeller har visat sig tillförlitliga och effektiva till gagn för både kunderna och bankerna., säger Johan Hansing.