Pressmeddelanden

Nej till ytterligare skärpta amorteringskrav

I en debattartikel på DN Debatt idag argumenterar Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen fortsatt för den skärpning av amorteringskravet, baserat på skuldkvoten, som myndigheten lade fram i början av sommaren. Detta trots att nära hälften av remissinstanserna har avstyrkt förslaget. Även Bankföreningen är starkt kritisk till förslaget.

– Efter den omfattande och ovanligt skarpa remisskritiken bör Finansinspektionen tänka om och släppa förslaget, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg i en kommentar till Finansinspektionens debattartikel. 

Bankföreningens kritik har flera grunder. En är att bankerna redan använder skuldkvot som en viktig bedömningsfaktor vid kreditprövningen. Dessutom är Finansinspektionens förslag oerhört komplext och svårförståeligt för kunderna och sammantaget kommer de föreslagna reglerna att göra mer skada än nytta. De riskerar att särskilt drabba unga personer som ska ta sig in på bostadsmarknaden och äldre som vill förändra sitt boende. Förslaget förstärker även inlåsningseffekterna och innebär att rörligheten och konkurrensen på marknaden försämras. 

Bankföreningen anser vidare att det inte är rimligt att Finansinspektionen ska tvingas ta ett helhetsansvar för hur svensk bostadsmarknad ska fungera. Det är ett ansvar som regeringen måste ta. 

– Statliga regleringar av den här typen riskerar att ytterligare försämra bostadsmarknadens funktionssätt utan att den finansiella stabiliteten stärks. Det är fråga om långtgående ingrepp i människors privatekonomi och vardag. Om Finansinspektionen går vidare med förslaget finns det starka skäl för regeringen att ytterst säga nej, säger Hans Lindberg.

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10