Pressmeddelanden

Konstruktivt samtal om att förhindra penningtvätt

Bankföreningens vd Hans Lindberg träffade idag finansmarknadsminister Per Bolund för att diskutera hur banker, myndigheter och regeringen tillsammans kan arbeta för att förhindra att bankerna utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

I samband med mötet lämnade Hans Lindberg över förslag som kan höja effektiviteten i arbetet och bidra till att motverka penningtvätt. Förslagen innebär bland annat att genom lagändringar göra det möjligt för banker att inhämta, behandla och dela relevant information om kunder samt att berörda myndigheter, till exempel Finansinspektionen och Finanspolisen, i ökad utsträckning ska kunna dela med sig av information och kunskap till bankerna.

– Det var ett bra och konstruktivt samtal och vi diskuterade bland annat hur man kan förbättra gällande penningtvättslagstiftning. Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan banker, myndigheter och regeringen – inte minst för att kunna identifiera nya potentiella risker. Penningtvättregelverket är komplext och det är dessutom flera andra komplicerade regelverk som det ska samverka med, som Banksekretess och GDPR.

Bankföreningen bedriver sedan år 2016 ett arbete inom Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt), som tar fram vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen. Vi har även initierat ett liknande arbete på nordisk-baltisk nivå.