Pressmeddelanden

Konstruktivt möte om bedrägerier

Regeringen träffade idag cheferna för de sex största bankerna i Sverige, Svenska Bankföreningens vd och Polisen för att diskutera hur man kan stärka arbetet mot bedrägerier och förbättra samverkan mellan bankerna och Polisen. –  Det var ett konstruktivt och bra möte där vi alla var överens om att vi såväl enskilt som gemensamt måste kraftsamla ytterligare för att få stopp på bedrägerierna, säger Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Bedrägerier är ett stort samhällsproblem som oftast drabbar de äldre och sköra i samhället. För att kunna få stopp på brottsligheten behöver hela systemet stärkas och alla aktörer – bankerna, regeringen, polisen, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och teleoperatörerna – måste medverka till att ta ett samlat grepp om problemet. 

Under de senaste två åren har Bankföreningen lagt ett tiotal förslag till regeringen för att förhindra bedrägerier och penningtvätt. Bland annat är det av central betydelse att det snarast tas fram en reglering för att motverka och försvåra nummermaskering av mobil- och telefonnummer, så kallad spoofing. Tillgången till personuppgifter på webbaserade söktjänster måste begränsas och ett register över penningmålvakter måste införas. Lagstiftning och regelverk måste vidare öppnas upp för informationsdelning och samarbete för att förhindra bedrägerier och för att bankerna ska kunna stänga ute kriminella från det finansiella systemet.

–  Bankerna kommer å sin sida att stärka sina övervakningssystem ytterligare och anpassa produktutbudet för att skydda sina kunder. Bankerna har ett ansvar att göra sitt yttersta, säger Hans Lindberg.

Från bankerna och Svenska Bankföreningen deltog:
Jens Henriksson, vd Swedbank och ordförande i Svenska Bankföreningen
Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen
Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank
Michael Green, vd Handelsbanken
Per Långsved, Sverigechef Nordea
Johanna Norberg, vd Danske Bank i Sverige 
Johan Torgeby, vd SEB

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10